Welcome Melkie!

A BIG welcome to “The Melkie”

“The Melkie” is another milestone in the history of Melkbosstrand High School – a newspaper focused on our learners and representing their daily contributions and activities at Melkbosstrand High School. I know that all learners will enjoy reading this electronic newspaper and I wish the editorial staff all the best for the year.

 

You need to develop CHARACTER …

 

I believe that the aim of education is to prepare young people to become successful adults in their personal, as well as their professional lives. Academic results are important to us and will continue to be so, but young people need to develop character and attitude along with intellect.

Karakter en ingesteldheid het te doen met ‘n waardesisteem wat vir ‘n persoon ononderhandelbaar is. Dit beteken dat hierdie waardes ‘n verwysingsraamwerk is waarbinne besluite geneem word. ‘n Persoon se waardestelsel verseker dat die regte besluite elke dag geneem word.

Hoërskool Melkbosstrand is ‘n waardegedrewe skool – daarom is die waardes van respek, integriteit, harde werk, self-dissipline, omgee en verantwoordelikheid vir ons belangrik. Die besluite wat jy elke dag neem en die manier waarop jy elke dag optree, word aan hierdie waardes gemeet.

Steve Maraboli once wrote, “You express the truth of your character with the choice of your actions.” Onthou dus: Die ware toets vir karakter word weerspieël deur hoe jy kies om op te tree in elke situasie in jou lewe.

D.J. Ross

HEADMASTER

 

Post navigation

Share your thoughts!