Welkom aan die nuwe blaasorkes van HS Melkbosstrand

‘n Groot welkom aan die nuwe Blaasorkes van HS Melkbosstrand!

Die orkes het vanjaar begin onder leiding van ons nuwe musiekonderwyser Me. M. Fourie.

Orchestra

Hoërskool Melkbosstrand Blaasorkes onder leiding van Me. Fourie

Die orkes bestaan tans uit:  2 dwarsfluite, 3 klarinette, 2 saksofone, 1 trompet en ‘n elektriese kitaar.  Lede oefen elke Maandag- en Vrydagmiddag in die musieklokaal.  Die orkes begelei ook die skool in die sing van die skoollied by elke saalbyeenkoms.

Die  orkes het ook reeds ‘n orkeskamp agter die blad.

Enige leerder wat ‘n orkesinstrument kan bespeel en graag wil aansluit by die orkes kan Me. Fourie spreek in die musiekkamer.

Ons sien uit na vele hoogtepunte!

Share your thoughts!