Die Melkie Tradisie Missie: Hoekom is tradisies in skole belangrik?

‘’Hoërskool Melkbosstrand is ‘n waardegedrewe skool. Die visie en missie van die skool sal bereik word deur toegewyd die volgende waardes na te streef: respek, selfdissipline, hardwerkendheid, verantwoordelikheid, integriteit en omgee’’ Dit is ons skool se visie, missie en waardes. Kan jy, mede-Melkie, met trots se dat jy elke dag die waardes voluit leef? Is jy werklik ‘n trotse Melkie?

Mense, dinge en instansies kan moderniseer en daar kan veranderinge aan gebring word om met tyd tred te hou, maar die tradisie van ‘n skool is dit waarop gebou is deur geslagte en eeue. Dit is onvervangbaar! Tradisies, gees en kultuur vorm deel van jou vesel, jou opvoeding, wie jy is en dit waarvan jy nie kan ontsnap nie. Skooltradisies word deel van jou bloed, dit vorm n verbindtenis, ‘n famielieskap. Dit kweek trots in jou hart, dit gee jou hoendervleis elke keer wat die saal bruis as ons die skoollied sing, die eerste rugbyspan ondersteun of self as jy net jou das in die oggend vasmaak!

Hoërskool Melkbosstrand se wapen

Hoërskool Melkbosstrand se wapen

Ons wil tradisies vestig sodat jy na matriek terug dink aan Hoërskool jy na die band verlang. Verbeel jou dat meer leerders vroeg opstaan om hulle skool te onderteun op sportdae en kultuur verigtinge! Ons as leerders wil graag eendag kan terugkyk na ons Hoërskool jare en met ‘n groot glimlag ons kleinkinders.

As ons tradisie, gees en kultuur by Hoerskool Melkbosstrand implementer, sal die ander waardes in plek val omdat daar respek vir ons skool gevestig word. Respek word gekweek deur n wil en deur trots. Buiten vir die trots en respek wat gebou word, bou tradisies die skool se beeld. Dit skep n ideaal wat ander mense in hulle spore laat stop. Kenners erken dat ‘n skool baie goed lyk as dit tradisie ryk is. Melkies se naam sal alom bekend wees vir sy trotse leerders.

Om op ‘n tradisie van n skool te bou, moet streng riglyne neergele word. Reëls sal streng toegepas moet word en leerders sal moet verstaan dat met tradisies en gees kom verantwoordelikheid. Tradises wat ons neerlê sal jaar na jaar dieselfde moet bly sodat dit vir generasie tot generasie onthou sal word. Hoërskool Melkbosstrand is al vir vyf jaar lank ‘n “nuwe skool,’’ dis tyd om aan ons Melkie trots te begin werk, al die leerders iewers betrokke te kry, meer mense bewus te maak van wie die Melkies is en dan ‘n trotse gemeenskap te vestig met tradisies, gees en kultuur wat vir honderde generasies onthou sal word.

Tawana Chibaduki (hoofmeisie), Carla Bauer (onderhoofmeisie), Matthew Cloete (hoofseun) and Jeandré du Plessis (onderhoofseun) met nuwe tradisie

Tawana Chibaduki (hoofmeisie), Carla Bauer (onderhoofmeisie), Matthew Cloete (hoofseun) and Jeandré du Plessis (onderhoofseun)

Hier is n paar voorstelle hoe om Tradisies te bewerkstellig:

  • Matriek 40 days
  • Meer geesvang sessies, asook nuwe liedjies wat geleer word
  • Skoolreëls wat nagestreef word deur alle leerders
  • Graadagts groentjie konsert
  • Punte stelsel in plaas van DT’s
  • Meer geld-insamelings wat goed deurgedink is
  • Almal werk saam om Die Melkie Tradisie Missie te vestig.

 

Waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg!