MHS receives Ministerial Award

18 February 2016 – MHS received a ministerial award for excellent achievements in Mathematics and Languages after great results in the systemic tests of 2015.

The school was awarded a certificate and R10 000 for this achievement. The money will be used to buy learner support material in these two departments.

Mr. Ross (Headmaster) and Mrs. Crause (H.O.D Academics) had the priviledge of attending this prestigious event.

Congratulations to all the learners and teachers involved. This is truly a great achievement.

                                                          

18 Februarie 2016 –  HS Melkbosstrand het gisteraand ‘n ministeriële toekenning vir uitstekende prestasies in Wiskunde en Tale ontvang.

HMS het die toekenning ontvang na aanleiding van uitstekende resultate in die Gr. 9 sistemiese toetse in Wiskunde en Tale leerders in 2015 afgelê het.

Die skool het ook ‘n bedrag van R10 000 vanaf die WKOD ontvang as prysgeld. Die geld sal aangewend word om leerder – en ondersteuningsmateriaal in hierdie vakgebiede aan te koop.

Mnr. Ross (Skoolhoof) en Me Crause (Hoof van Akademie) het die spoggeleentheid bygewoon.

Baie geluk aan al die leerders en onderwysers wat betrokke was by hierdie fenominale prestasie.

Mr Ross, Me Crause, Mrs Shafer

Mnr. Ross (Skoolhoof), Ms Schafer (Minister of Education, WCED) Me. Crause (HOD Academics)

  2 comments for “MHS receives Ministerial Award

  1. 19/02/2016 at 12:20 PM

    Uitstekend – baie geluk! Ons is trotse Melkie – ouers!!

  2. Ruan
    20/02/2016 at 6:12 PM

    Verwag ons enigiets anders van Melkbosstranders? Dalk die water wat ons drink.

Share your thoughts!